SYSCO teknologi ordbog

Har du nogle gange været irriteret over alle de sjove bogstavsforkortelser, konstant nye, eller ukendte ord og udtryk, som er svære at forstå? Du er ikke alene. Aktører i IT-branchen forveksler ofte kunder med eksperter, som kender alle fagtermer og forkortelser på tre bogstaver. Dette er noget, vi i SYSCO vil gøre noget ved. Vi vil tilbyde nemme løsninger med klare budskaber samt en hurtig vej for kunden fra problem til løsning.

Derfor har vi oprettet denne ordbog med relevante ord og udtryk inden for teknologi. I ordbogen finder du en oversigt med forklaringer på udvalgte begreber samt en kort beskrivelse af, hvad SYSCO gør inden for de relevante områder.

SYSCO energi- og teknologiordbok

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Agile

Ordet agile kommer fra det engelske ord agility, hvilket betyder smidigt eller bevægeligt. For os handler det om at arbejde smartere ved at ændre fokus i den måde, vi udvikler software på.

Læs om Agile

AI

AI står for Artificial Intelligence eller kunstig intelligens, en samlebetegnelse for teknologier, der gør computersystemer “intelligente”.

Læs om AI

APEX

Oracle Application Express (APEX) er en udviklingsplatform med lav kodning, som giver dig mulighed for at opbygge skalerbare, sikre virksomhedsapplikationer med en lange række funktioner, der kan implementeres hvor som helst blot man har en browser.

Læs om APEX

API

API står for Application Programming Interface, også kaldet applikations-programmeringsgrænseflade er en computergrænseflade som definerer interaktioner mellem flere forskellige softwareformidlere.

Læs om API

Application Integration

Application Integration giver dig mulighed for at få applikationer til at fungere sammen som en helhed.

Læs om Application Integration

Automatisering

Automatisering er en professionel proces med det formål at gøre et fænomen automatisk, så det styrer sig selv i større eller mindre grad.

Læs om Automatisering

AWS

AWS står for Amazon Web Services og er en global cloud platform, der tilbyder hundredvis af IT-tjenester fra et globalt netværk af datacentre.

Læs om AWS

Azure

Azure er en cloud platform og cloud infrastruktur udviklet af Microsoft.

Læs om Azure

Azure DevOps

Azure DevOps Server er et Microsoft produkt, der leverer versionskontrol, rapportering, kravstyring, projektstyring, automatiserede builds, test og management muligheder.

Læs om Azure DevOps

Backup

En backup eller en sikkerhedskopi er en kopi af data. Kopien er lavet med henblik på at genskabe data, hvis de originale data skulle gå tabt.

Læs om Backup

Basecare Discover™

Basecare Discover™ er en sikker og enkel løsning til at overvåge jeres database-systemer og vedligeholde dem proaktivt. Basecare Discover™ sikrer en stabil platform via løbende assistance, overvågning, operationelle tjenester og drift.

Læs om Basecare Discover™

BaseCenter™

BaseCenter™ er en SYSCO-service, som tager det samlede ansvar for kundens drift, vedligeholdelse og udvikling af databaser, integrationsplatforme og integrationer.

Læs om BaseCenter™

BI

BI står for Business Intelligence, en samlebetegnelse for it-værktøjer, som indsamler og analyserer information, der findes i virksomhedens forskellige datasystemer.

Læs om BI

Big Data

Big Data er et udtryk, der bruges i forhold til en massiv mængde af både strukturerede og ustrukturerede data.

Læs om Big Data

CaaS

Ved at have en Client as a Service (CaaS) løsning administrerer og håndterer en partner kundens bærbare og stationære computere gennem hele livscyklussen.

Chatbot

En chatbot, kort form for chatbot, er en software, som du kan tale med via en chatgrænseflade.

Læs om Chatbot

Cloud Computing

Cloud Computing, cloud, skyen eller cloud-tjenester er en samlebetegnelse for almindelige IT-tjenester, der tilbydes fra et netværk af datacentre.

Læs om Cloud Computing

Cloud Native

Cloud Native er en tilgang inden for softwareudvikling, som bruger Cloud Computing leveringsmodellen til at opbygge og køre skalerbare applikationer i moderne, dynamiske miljøer som offentlige, private og hybrid cloud.

Læs om Cloud Native

Container-teknologi

Container-teknologi er en metode til emballering af et program, så det kan køre isoleret fra andre processer.

Læs om Container-teknologi

CSR

CSR indebærer at tage ansvar ud over at skabe økonomisk værdi for aktionærerne.

Datacenter

Et datacenter er en bygning, et dedikeret rum i en bygning eller en gruppe bygninger, der bruges til at huse databaser, databasesystemer og tilhørende komponenter.

Læs om Datacenter

Database

En database er en organiseret samling af data / information, som kan lagre oplysninger om personer, produkter, ordrer eller andet.

Læs om Database

Databaseovervågning

Overvågning (også kaldet monitorering) af databaser bruges til driftskritiske systemer, så man hele tiden sørger for at tage sig af uforudsigelige hændelser. Dette sker via en advarsel/alarm, som modtages hvis noget skulle være galt.

Læs om Databaseovervågning

Datamigrering

Datamigrering er en proces, hvor man flytter store datamængder fra et sted til et andet. Sådanne flytninger foretages ofte på baggrund af en opgradering eller ved udskiftning af systemer.

Læs om Datamigrering

Data Crawling

Data Crawling er en metode, som involverer dataekstraktion fra forskellige webkilder og beskæftiger sig ofte med store datasæt. Data Crawling svarer i princippet til, hvordan store søgemaskiner arbejder

Læs om Data Crawling

Data Lake

En Data Lake er et system, som lader dig gemme alle dine strukturerede, semistrukturerede, ustrukturerede og binære data i dets naturlige rå format.

Læs om Data Lake

Data Mining

Data Mining er en proces, som bruges til at opdage mønstre i store datasæt, som involverer metoder i skæringspunktet mellem Machine Learning, statistik og databasesystemer.

Læs om Data Mining

Data Scientist

En Data Scientist er ekspert inden for datalogi, et tværfagligt felt, der bruger videnskabelige metoder, processer, algoritmer og systemer til at udvinde viden og indsigt fra strukturerede og ustrukturerede data.

Læs om Data Scientist

Data Warehouse

Data Warehouse er en database designet til at svare på organisationens analytiske forespørgsler, herunder Business Intelligence.

Læs om Data Warehouse

Data Wrangling

Data Wrangling, også kaldet Data Munging, kan forklares som dataafstemning eller datajustering ift. at omdanne eller kortlægge data fra en “rå” dataform til et andet format, som er mere passende eller værdifuldt ift. en række downstream såsom analyser mm.

Læs om Data Wrangling

DBA

En databaseadministrator eller en DBA er en informationstekniker, som er ansvarlig for at lede eller udføre alle aktiviteter i forbindelse med opretholdelse af et succesfuldt databasemiljø.

Læs om DBA

DBaaS

Database-as-a-Service (DBaaS) er en cloud-database, en database, der typisk køres på en cloud-platform, hvor adgang til databasen leveres som en service.

Læs om DBaaS

Dedupe

Dedupe er en forkortelse for de-duplication, på dansk deduplikering og defineres som optimering af datalagring ved at eliminere kopier af data. Et eksempel på dedupe er at fjerne flere kopier af den samme fil, som er gemt i en database flere steder.

Læs om Dedupe

Definition of Done

Udtrykket ’Definition of Done’ (DoD) henviser til hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at man kan sige, at en opgave er udført.

Læs om ‘Definition of Done’

Design Thinking

Design Thinking er en metode, hvor vi forsøger at forstå brugeren, udfordre antagelser og redefinere problemer i et forsøg på at identificere alternative strategier og løsninger, som måske ikke er dem, vi først overvejer.

Læs om Design Thinking

DevOps

DevOps ønsker at sammensætte udviklings- og driftsafdelingen og dermed forene mennesker, processer og teknologi.

Læs om DevOps

Digital transformation

Digital transformation er brugen af ny, hurtig og ofte skiftende digital teknologi til at løse problemer. Det handler om at omdanne manuelle processer til digitale processer eller digitalisere de processer man allerede har.

Læs om Digital transformation

Digitalisering

Digital transformation er brugen af ny, hurtig og ofte skiftende digital teknologi til at løse problemer. Det handler om at omdanne manuelle processer til digitale processer eller digitalisere dem yderligere.

Læs om Digitalisering

Digital Tvilling

En digital tvilling defineres som en digital eller virtuel kopi af en fysisk ting, som findes i den virkelige verden. Digital tvilling er ikke en ny teknik, men med introduktionen af internet, er det blevet vigtigere og lettere at bruge.

Læs om Digital Tvilling

Disaster Recovery

«Fail to plan – plan to fail» er et udtryk, der virkelig gælder når det kommer til Disaster Recovery.

Læs om Disaster Recovery

DL

DL står for Deep Learning, en læringsproces, der involverer træning af såkaldte dybe kunstige neurale netværk. Dette er en nøglemetode i maskinlæring – hvor det er et princip, at computere skal tilegne sig viden om noget, de ikke kender eller allerede kan gøre.

DPIA

DPIA står for Data Protection Impact Analysis og er en vurdering af privatlivets konsekvenser.

Edge Computing

Edge Computing er et udtryk, der bruges, når man vil behandle data nær kilden. I stedet for at sende al data til et centralt datacenter eller en cloud-server, lagres og behandles dataene i netværket (endpoint tæt på dig), hvilket sparer både tid og ikke mindst omkostninger til store dataoverførsler.

Læs om Edge Computing

Elhub/Datahub

Elhub er energiindustriens fælles datahub, hvor alle data fra de forskellige elmålere over hele landet samlet i et fælles system.

Energi

Energi bruges så meget på mange områder, her koncentrerer vi os om energi, som det er defineret i fysik og på den del af potentiel energi, der kaldes elektrisk energi.

Energized

Energized eller energisk er en af SYSCOs værdier. Vi er positive og løsningsorienterede mennesker, der bringer energi til vores kollegaer og kunder hver evig eneste dag.

EnergyX

EnergyX er en afdeling i SYSCO, som udvikler og leverer produkter og tjenester relateret til indsamling og validering af nøgletal, som bruges i vigtige forretningsprocesser gennem hele værdikæden hos energiselskaber.

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning), også kaldet regnskabsprogram eller økonomisystem. Et ERP-system er et ressourceplanlægningssystem, som bruges af virksomheder til at styre økonomi, bogholderi, bogføring samt til udsendelse af fakturaer.

Fuzz Fighter

Fuzz Fighter er en af SYSCOs værdier. Vi er problemløsere. Vi er lette og transparente at samarbejde med, og vi gør vores ypperste for at finde den bedste løsning til komplekse problemer. På denne måde hjælper vi hinanden i hverdagen og løser vores kunders daglige IT-fuzz.

GDPR

General Data Protection Regulation, forkortet GDPR, er en forordning, der sigter mod at styrke borgernes privatliv i EU- og EØS-lande.

GoLang

GoLang er et statisk skrevet, kompileret programmeringssprog designet af Google.

Google Cloud

Google Cloud Platform, er en cloud platform, som leveres af Google.

Hadoop

Hadoop er et open source-program designet til at håndtere store mængder datalagring og applikationer, som kører på klynger af almindelige computere.

HashiCorp

HashiCorp er et open source softwarefirma grundlagt af Mitchell Hashimoto og Armon Dadgar i 2012 med det mål at revolutionere datacenteradministration: applikationsudvikling, levering og vedligeholdelse.

Læs om HashiCorp

HashiCorp Nomad

HashiCorp Nomad er en enkel, fleksibel og “workload orchestrator”, som gør det muligt for organisationer at distribuere, administrere og skalere enhver applikation, uanset om det er containerbaseret,  legacy eller batch, på tværs af flere regioner både i den private og offentlige cloud.

Læs om HashiCorp Nomad

HashiCorp Vault

HashiCorp Vault er et værktøj til sikker adgang til hemmeligheder. En hemmelighed er alt, hvad du vil kontrollere adgangen til, såsom API-nøgler, adgangskoder eller certifikater.

Læs om HashiCorp Vault

Hubro

Hubro er Europas største ugle. I SYSCO-sammenhæng er Hubro et sæt assistance-, overvågnings- og operationelle tjenester relateret til databaser. Årsagen til, at vi valgte navnet Hubro på denne service, er at hubroen ser 360 grader ud og har en fantastisk nattesyn. Vores Hubro tager sig af dine data, mens du sover.

Læs om Hubro

Human Algorithms

Kunstig intelligens / Machine Learning / Deep Learning er kollektive udtryk for “intelligente” eller læringsalgoritmer. Således kan de få en menneskelig hældning, hvad vi kalder “Human Algorithms” – den menneskelige side af algoritmerne.

Integration

Integration er grundlaget for IT-løsninger, hvor systemer, der ikke er udviklet i det samme kodningssystem, kan interagere og arbejde sammen som en helhed.

Læs om Integration

Interconnect

Interconnect er betegnelsen for samarbejdet mellem Oracle og Microsoft, hvor Oracle Cloud forbindes problemfrit med Microsoft Azure.

Læs om Interconnect

Internet of Senses

Internet of Senses handler om at bruge hjernen som en grænseflade til at udveksle de kognitive sanser med brugerne. Teknologi vil “udvaske” grænsen mellem en fysisk og en digital oplevelse.

Læs om The Internet of Senses (IoS)

IaaS

IaaS er en engelsk forkortelse for “Infrastructure as a Service”. Det kan oversættes til dansk som “infrastruktur som en tjeneste”, dvs. IT-infrastruktur leveret som en cloud tjeneste.

Læs om IaaS

IoT

Internet of Things (IoT) eller Internettet på dansk er en samlebetegnelse for hverdagens elektroniske apparater som er intelligente og kan kommunikere med både hinanden og mennesker via internettet.

Læs om Internet of Things (IoT)

Java

Java er et objektorienteret programmeringssprog og er det man kalder et “general purpose language”, hvilket betyder at man kan benytte sproget på mange forskellige platforme.

Læs om Java

Kanban

Kanban er en metode til håndtering af komplekst udviklingsarbejde og udspringer fra den agile tradition.

Læs om Kanban

Kafka

Kafka er en open source-streaming platform.

Læs om Kafka

Kubernetes

Kubernetes, også kendt som K8s, er et open source-system eller en åben container til dataklynger udviklet af Google.

Læs om Kubernetes

Lean

Lean er en metode til udvikling af virksomheder og produkter, der sigter mod at forkorte produktudviklingscyklusser og hurtigt finde ud af, om en foreslået forretningsmodel er levedygtig.

Læs om Lean

Linux

Linux er et operativsystem, der i modsætning til operativsystemerne Windows og OS Mac er baseret på open source.

Læs om Linux

Low Code

Low Code er en visuel tilgang til softwareudvikling, der med minimal kodning automatiserer hvert trin i applikationens livscyklus for at muliggøre hurtig levering af en række softwareløsninger.

Læs om Low Code

Managed Services

Managed Services kan bedst forklares ved at outsource ansvaret for at vedligeholde en række processer og funktioner for at forbedre driften og reducere udgifter i en virksomhed.

Læs om Managed Services

Microservices

Microservices Architecture er en arkitektonisk stil, der strukturerer en applikation som en samling af tjenester.

Læs om Microservices

Microsoft

Microsoft er et amerikansk softwarefirma, der er mest kendt for Windows-operativsystemet og Office-supportprogrammer.

ML

ML er en forkortelse for Machine Learning eller Maskinlæring som er en gren af Artificial Intelligence (AI) / kunstig intelligens, et tværfagligt fagområde med bidrag fra blandt andet datalogi, matematik og beregningsstatistik.

Læs om ML/AI

MLOps

MOps eller MLOps står for Machine Learning Operations og kan beskrives som DevOps for Machine Learning.

Læs om MLOps

MongoDB

MongoDB (afledt af «humongous») er et populært platformuafhængigt dokumentorienteret databaseprogram.

Læs om MongoDB

MS SQL

MS SQL står for Microsoft SQL Server og er Microsofts databasesystem.

MySQL

MySQL er en relationsdatabase, SQL står for Structured Query Language, som er et programmeringssprog, som giver dig mulighed for at få adgang til og administrere data i en relationsdatabase.

Læs om MySQL

.NET

.NET er en samling af Microsofts softwareudviklingsteknologier. .NET-platformen består af fire elementer: klienter, tjenester, servere og værktøjer.

Læs om .NET

NoSQL

NoSQL er en database, der kan håndtere enorme mængder ustruktureret data på andre måder end SQL (relationel database) med tabeller og rækker.

OCI

OCI står for Oracle Cloud Infrastructure og er en anden generations enterprise cloud, som inkluderer en omfattende portefølje af infrastruktur- og platform cloud tjenester.

Læs om OCI

ODA

ODA er en forkortelse for Oracle Database Appliance og er en serverteknologi, som Oracle har udviklet og tilpasset til brug med deres egen Oracle DB-database.

Læs om ODA

ODA Nettverk

ODA Nettverk er Nordens største netværk for kvinder inden for Tech. SYSCO er Platinum Partner med ODA Network.

ODI

Oracle Data Integrator er en udbredt og komplet dataintegrationsplatform, som dækker alle krav til dataintegration såsom høj volumen, høj ydeevne i batchudførelse, begivenhedsdrevne integrationer og SOA (Service-Oriented Architecture) også kaldet serviceorienteret arkitektur.

Læs om ODI

On-prem

On-prem betyder, at en lokal software installeres og kører på computere i virksomhedens eget IT-miljø. Dette bruges i stedet for en ekstern facilitet, såsom en serverfarm eller cloud-løsning.

Open Source

Nogle programmører og virksomheder vælger at stille kildekoder til computerprogrammer til rådighed på internettet gratis, så andre kan inspicere, ændre og bruge det som de vil. Dette kaldes for Open Source

Læs om Open Source

Operativsystem

Operativsystemet er den vigtigste software, der kører på en computer. Det styrer computerens hukommelse, processer, alt software og hardware.

Læs om Operativsystem

Oracle

Oracle er et børsnoteret amerikansk firma, som udvikler IT-værktøjer til Database Management systemer såvel som Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, markedsføring og projektledelse.

Læs om Oracle

Oracle Analytics

Oracle Analytics er en komplet suite af Business Intelligence-, rapportering- og visualiserings-værktøjer. Suiten kan bruges som front-end til enhver organisationers behov, når de skal præsentere data.

Læs om Oracle Analytics

Oracle CPU/SPU

Oracle Critical Patch Update (CPU) er en løbende serie af regelmæssigt fejlrettelser til Oracle produkter.

Oracle Exadata

Oracle Exadata er en IT-platform som er optimeret til Oracle-databaser. Oracle Exadata har helt unikke software- og hardwareløsninger, som giver meget høj ydeevne med et minimum af licenser.

Læs om Oracle Exadata

PaaS

PaaS er en engelsk forkortelse for “Platform as a Service”. Det kan oversættes til dansk som “Platform som en tjeneste”.

Patch

En patch er ændringer eller tilføjelser til et allerede installeret computerprogram eller supportdata, hvor patchens formål kan være alt fra at forbedre funktionaliteten, anvendeligheden, ydeevnen eller rette fejl i funktionalitet eller sikkerhedssårbarheder.

Læs om Patch

PostgreSQL

PostgreSQL er en open source relationsdatabase. PostgreSQL er kendt for at være en stærk database med mange avancerede funktioner, som andre, enklere databaser mangler.

Læs om PostgreSQL

Power BI

Power BI er en forretningsanalysetjeneste leveret af Microsoft. Power BI sigter mod at forvandle dine data til en interaktiv visuel grænseflade.

Læs om Power BI

Python

Python er et objektorienteret programmeringssprog.

Quantum computing

Quantum computing på dansk kvantecomputer, er baseret på kvantemekanikkens principper og er fundamentalt forskellig fra almindelige computere.

R

R er et programmeringssprog til statistisk databehandling og grafisk visning af data.

REAL

The Red Expert Alliance (REAL) er et globalt netværk af Oracle-eksperter.

Robotisering

Robotisering er et tiltag, som kan være en del af automatiseringen af en proces eller en virksomhed.

RPA

RPA står for Robot Process Automation på dansk robotiseret automatisering af processer. RPA bruges til at digitalisere eller automatisere rutineopgaver ved hjælp af robotteknologi og kunstig intelligens.

SaaS

SaaS er en engelsk forkortelse, der står for “Software as a Service”. Det kan oversættes til dansk som «software som en tjeneste», dvs. software leveret som en cloud tjeneste.

Læs om SaaS

Sandboxing

Sandboxing er et isoleret miljø skabt til at køre usikre og uautoriserede applikationer, så de ikke kan skade det underliggende operativsystem.

Læs om Sandboxing

Scope Creep

Scope Creep inden for projektledelse henviser til ændringer, kontinuerlig eller ukontrolleret vækst i omfanget af et projekt. Dette kan forekomme, når omfanget af et projekt ikke er defineret, dokumenteret eller kontrolleret korrekt. Det betragtes generelt som skadeligt.

Læs om Scope Creep

Scrum

Scrum er en procesramme udviklet til at understøtte kompleks produktudvikling.

Læs om Scrum

SmartWeb

SmartWeb er en dansk leverandør af onlinebutikker. SmartWeb har over 6.000 onlinebutikker på sin platform, både i Danmark, Norge og andre lande

SOA

Service Oriented Architecture (SOA) kombinerer forskellige tjenester og derigennem standardiserede protokoller, så man nemt kan bygge veldefinerede applikationer.

Læs om SOA

Super skilled

Super skilled eller super dygtig er en af SYSCOs værdier. Vi er strålende teknologiske superhelte. Det er vores kerne, og uden dem er vi intet. De sikrer, at vi kan opfylde vores kundeløfte, nemlig at skabe digitale succeshistorier.

SQL

Structured Query Language SQL er et standardiseret sprog, som man bruger til at sende forespørgsel til en database. Dette gøres, når man vil ændre indhold eller hente data fra en relationsdatabase.

SQL Services

SQL Service er en nichevirksomhed, som arbejder med SQL, som navnet antyder. Virksomheden blev etableret i Sverige i 2009, og i 2021 blev de en del af SYSCO-familien.

Test automatisering

Test automatisering bruges til at kontrollere testens udførelse og sammenligningen af de faktiske resultater sammenlignet med de forudsagte resultater.

Tardis

Tardis er en integration mellem SmartWeb og Tripletex, der forenkler fakturering af kunden.

TIA

TIA Solution er en applikation, som håndterer alle større forsikringsprocesser, understøtter og administrerer hele forsikringens værdikæde.

Læs om TIA

Tripletex

Tripletex er en norsk leverandør af regnskabssystemer, og deres vision er at være førstevalget og en “one stop shop” for SMV-markedet og for revisorer.

ULA

En Oracle Unlimited License Agreement (ULA) er en ordning, hvor en virksomhed betaler et enkelt gebyr på forhånd for at få så mange licenser, som de ønsker for et specifikt sæt Oracle-produkter over en fast tidsramme.

Virtuel agent

Virtuel agent er et ord, der bruges til chatbot, som er en software, som du kan tale med via en chatgrænseflade.

Virtuel assistent

Virtuel assistent er et ord, der bruges til chatbot, som er en software, som du kan tale med via en chatgrænseflade.

VMware

VMware er verdens førende leverandør af virtualiseringssoftware og private cloud løsninger. VMware gør det muligt at benytte forskellige operativsystemer såsom Windows og Linux på samme tid.

Læs om VMware

WebLogic

WebLogic (Oracle WebLogic Server) er en Java EE-applikationsserver udviklet af Oracle, som gør det muligt at integrere applikationer på tværs af platforme.

Læs om WebLogic

XML

XML står for Extensible Markup Language. XML bruges til at dele strukturerede data mellem systemer.

ZDLRA

ZDLRA står for Zero Data Loss Recovery Appliance og er en databehandlingsplatform, der inkluderer Oracle-hardware og software bygget til sikkerhedskopiering og gendannelse af Oracle-databasen.

Zero Trust

Zero Trust handler om, hvilket sikkerhedsniveau et system skal have, og bygger på, at ingen i en virksomhed som standard kan betragtes som pålidelige (Zero Trust).

Læs om Zero Trust

Kan du ikke finde det ord, du leder efter? Kom gerne med din feedback om, hvad du leder efter – og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Kom med din feedback

Kilder: Oplysningerne i ordbogen er hentet fra Den Danske Ordbog, Den Store Danske og Wikipedia – samt fra vores egne teknologiske superhelte, som vi kalder vores medarbejdere.