SYSCO teknologi ordbog

Har du nogle gange været irriteret over alle de sjove bogstavsforkortelser, konstant nye, eller ukendte ord og udtryk, som er svære at forstå? Du er ikke alene. Aktører i IT-branchen forveksler ofte kunder med eksperter, som kender alle fagtermer og forkortelser på tre bogstaver. Dette er noget, vi i SYSCO vil gøre noget ved. Vi vil tilbyde nemme løsninger med klare budskaber samt en hurtig vej for kunden fra problem til løsning.

Derfor har vi oprettet denne ordbog med relevante ord og udtryk inden for teknologi. I ordbogen finder du en oversigt med forklaringer på udvalgte begreber samt en kort beskrivelse af, hvad SYSCO gør inden for de relevante områder.

SYSCO energi- og teknologiordbok

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Agile

Ordet agile kommer fra det engelske ord agility, hvilket betyder smidigt eller bevægeligt. For os handler det om at arbejde smartere ved at ændre fokus i den måde, vi udvikler software på.

AI

AI står for Artificial Intelligence eller kunstig intelligens, en samlebetegnelse for teknologier, der gør computersystemer “intelligente”.

Læs om AI

API

API står for Application Programming Interface, også kaldet programmeringsgrænseflade, er en grænseflade i en software, som gør det muligt at bruge forskellige grænseflader.

Applikationsintegration

Applikationsintegration giver dig mulighed for at få applikationer til at fungere sammen som en helhed.

Automatisering

Automatisering er en professionel proces med det formål at gøre et fænomen automatisk, så det styrer sig selv i større eller mindre grad.

Læs om Automatisering

AWS

AWS står for Amazon Web Services, en global cloud platform, der tilbyder hundredvis af IT-tjenester fra et globalt netværk af datacentre.

Azure

Azure er en cloud platform og cloud infrastruktur udviklet af Microsoft.

BI

BI står for Business Intelligence, en samlebetegnelse for it-værktøjer, som indsamler og analyserer information, der findes i virksomhedens forskellige datasystemer.

Læs om BI

Big Data

Big Data er et udtryk, der bruges i forhold til en massiv mængde af både strukturerede og ustrukturerede data.

Chatbot

En chatbot, kort form for chatbot, er en software, som du kan tale med via en chatgrænseflade.

Cloud Computing

Cloud Computing, cloud, skyen eller cloud-tjenester er en samlebetegnelse for almindelige IT-tjenester, der tilbydes fra et netværk af datacentre.

Læs om Cloud Computing

Containerteknologi

Containere er en let variant af traditionel virtualisering.

Datacenter

Et datacenter er en bygning, et dedikeret rum i en bygning eller en gruppe bygninger, der bruges til at huse databaser, databasesystemer og tilhørende komponenter.

Database

En database er en organiseret samling af data / information, som kan lagre oplysninger om personer, produkter, ordrer eller andet.

Læs om Database

Data Lake

Med den stadigt voksende mængde ustrukturerede data, dvs. data, der ikke findes i en database med rækker og kolonner eller i et datalager, kom udtrykket datasø fra den engelske Data Lake.

Data Scientist

En Data Scientist er ekspert inden for datalogi, et tværfagligt felt, der bruger videnskabelige metoder, processer, algoritmer og systemer til at udvinde viden og indsigt fra strukturerede og ustrukturerede data.

DBaaS

Database-as-a-Service (DBaaS) er en cloud-database, en database, der typisk køres på en cloud-platform, hvor adgang til databasen leveres som en service.

DevOps

DevOps er et omfattende koncept for systematisk og struktureret samarbejde mellem udviklings- og driftsteamene – Development/Dev og Operations/Ops.

Digital transformation

Digital transformation er brugen af ny, hurtig og ofte skiftende digital teknologi til at løse problemer. Det handler om at omdanne manuelle processer til digitale processer eller digitalisere de processer man allerede har.

Læs om Digital transformation

Digitalisering

Digital transformation er brugen af ny, hurtig og ofte skiftende digital teknologi til at løse problemer. Det handler om at omdanne manuelle processer til digitale processer eller digitalisere dem yderligere.

DL

DL står for Deep Learning, en læringsproces, der involverer træning af såkaldte dybe kunstige neurale netværk. Dette er en nøglemetode i maskinlæring – hvor det er et princip, at computere skal tilegne sig viden om noget, de ikke kender eller allerede kan gøre.

DPIA

DPIA står for Data Protection Impact Analysis og er en vurdering af privatlivets konsekvenser.

Energi

Energi bruges så meget på mange områder, her koncentrerer vi os om energi, som det er defineret i fysik og på den del af potentiel energi, der kaldes elektrisk energi.

Energized

Energized eller energisk er en af SYSCOs værdier. Vi er positive og løsningsorienterede mennesker, der bringer energi til vores kollegaer og kunder hver evig eneste dag.

Exadata

Oracle Exadata er en IT-platform som er optimeret til Oracle-databaser.

Fuzz Fighter

Fuzz Fighter er en af SYSCOs værdier. Vi er problemløsere. Vi er lette og transparente at samarbejde med, og vi gør vores ypperste for at finde den bedste løsning til komplekse problemer. På denne måde hjælper vi hinanden i hverdagen og løser vores kunders daglige IT-fuzz.

GDPR

General Data Protection Regulation, forkortet GDPR, er en forordning, der sigter mod at styrke borgernes privatliv i EU- og EØS-lande.

Hubro

Hubro er Europas største ugle. I SYSCO-sammenhæng er Hubro et sæt assistance-, overvågnings- og operationelle tjenester relateret til databaser. Årsagen til, at vi valgte navnet Hubro på denne service, er at hubroen ser 360 grader ud og har en fantastisk nattesyn. Vores Hubro tager sig af dine data, mens du sover.

Human Algorithms

Kunstig intelligens / Machine Learning / Deep Learning er kollektive udtryk for “intelligente” eller læringsalgoritmer. Således kan de få en menneskelig hældning, hvad vi kalder “Human Algorithms” – den menneskelige side af algoritmerne.

Integration

Integrationer er grundlaget for en IT-løsning, hvor systemer, der ikke er udviklet i det samme kodningssystem, kan interagere og arbejde sammen som en helhed.

Interconnect

Interconnect er betegnelsen for samarbejdet mellem Oracle og Microsoft, hvor Oracle Cloud forbindes problemfrit med Microsoft Azure.

IaaS

IaaS er en engelsk forkortelse for “Infrastructure as a Service”. Det kan oversættes til dansk som “infrastruktur som en tjeneste”, dvs. IT-infrastruktur leveret som en cloud tjeneste.

IoT

IoT står for Internet of Things eller Internet på norsk og handler om de ting omkring os, der kan forbindes til internettet. Når ting er forbundet til internettet, kan man oprette forbindelse, tale med hinanden og miljøet.

Java

Java er et objektorienteret programmeringssprog.

Kafka

Kafka er en open source-streaming platform.

Kubernetes

Kubernetes er en åben container til dataklynger udviklet af Google.

Lean

Lean er en metode til udvikling af virksomheder og produkter, der sigter mod at forkorte produktudviklingscyklusser og hurtigt finde ud af, om en foreslået forretningsmodel er levedygtig.

Microsoft

Microsoft er et amerikansk softwarefirma, der er mest kendt for Windows-operativsystemet og Office-supportprogrammer.

ML

ML er en forkortelse for Machine Learning eller Maskinlæring som er en gren af Artificial Intelligence (AI) / kunstig intelligens, et tværfagligt fagområde med bidrag fra blandt andet datalogi, matematik og beregningsstatistik.

.NET

.NET eller .NET Framework er en samling af Microsoft softwareudviklingsteknologier.

Oracle

Oracle er et børsnoteret amerikansk firma, som udvikler IT-værktøjer til Database Management systemer såvel som Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, markedsføring og projektledelse.

Oracle CPU/SPU

Oracle Critical Patch Update (CPU) er en løbende serie af regelmæssigt fejlrettelser til Oracle produkter.

Oracle OCI

Oracle OCI står for Oracle Cloud Infrastructure.

Læs om Oracle OCI

Oracle ODI

Oracle ODI står for Oracle Data Integrator.

ODA

ODA er en forkortelse for Oracle Database Appliance.

ODA Nettverk

ODA Nettverk er Nordens største netværk for kvinder inden for Tech. SYSCO er Platinum Partner med ODA Network.

PaaS

PaaS er en engelsk forkortelse for “Platform as a Service”. Det kan oversættes til dansk som “Platform som en tjeneste”.

Power BI

Power BI er en forretningsanalysetjeneste leveret af Microsoft. BI er en forkortelse af Business Intelligence.

Python

Python er et objektorienteret programmeringssprog.

Quantum computing

Quantum computing på dansk kvantecomputer, er baseret på kvantemekanikkens principper og er fundamentalt forskellig fra almindelige computere.

R

R er et programmeringssprog til statistisk databehandling og grafisk visning af data.

REAL

The Red Expert Alliance (REAL) er et globalt netværk af Oracle-eksperter.

Robotisering

Robotisering er et tiltag, som kan være en del af automatiseringen af en proces eller en virksomhed.

RPA

RPA står for Robot Process Automation på dansk robotiseret automatisering af processer. RPA bruges til at digitalisere eller automatisere rutineopgaver ved hjælp af robotteknologi og kunstig intelligens.

SaaS

SaaS er en engelsk forkortelse, der står for “Software as a Service”. Det kan oversættes til dansk som «software som en tjeneste», dvs. software leveret som en cloud tjeneste.

Scrum

Scrum er en procesramme udviklet til at understøtte kompleks produktudvikling.

SmartWeb

SmartWeb er en dansk leverandør af onlinebutikker. SmartWeb har over 6.000 onlinebutikker på sin platform, både i Danmark, Norge og andre lande

Super skilled

Super skilled eller super dygtig er en af SYSCOs værdier. Vi er strålende teknologiske superhelte. Det er vores kerne, og uden dem er vi intet. De sikrer, at vi kan opfylde vores kundeløfte, nemlig at skabe digitale succeshistorier.

Test automatisering

Test automatisering bruges til at kontrollere testens udførelse og sammenligningen af de faktiske resultater sammenlignet med de forudsagte resultater.

Tardis

Tardis er en integration mellem SmartWeb og Tripletex, der forenkler fakturering af kunden.

Tripletex

Tripletex er en norsk leverandør af regnskabssystemer, og deres vision er at være førstevalget og en “one stop shop” for SMV-markedet og for revisorer.

ULA

En Oracle Unlimited License Agreement (ULA) er en ordning, hvor en virksomhed betaler et enkelt gebyr på forhånd for at få så mange licenser, som de ønsker for et specifikt sæt Oracle-produkter over en fast tidsramme.

Virtuel agent

Virtuel agent er et ord, der bruges til chatbot, som er en software, som du kan tale med via en chatgrænseflade.

Virtuel assistent

Virtuel assistent er et ord, der bruges til chatbot, som er en software, som du kan tale med via en chatgrænseflade.

WebLogic

WebLogic er en applikationsserver udviklet af Oracle.

XML

XML står for Extensible Markup Language. XML bruges til at dele strukturerede data mellem systemer.

ZDLRA

ZDLRA står for Zero Data Loss Recovery Appliance og er en databehandlingsplatform, der inkluderer Oracle-hardware og software bygget til sikkerhedskopiering og gendannelse af Oracle-databasen.

Kan du ikke finde det ord, du leder efter? Kom gerne med din feedback om, hvad du leder efter – og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Kom med din feedback

Kilder: Oplysningerne i ordbogen er hentet fra Den Danske Ordbog, Den Store Danske og Wikipedia – samt fra vores egne teknologiske superhelte, som vi kalder vores medarbejdere.