Skip to content

“Definition of Done”

Hvad er “Definition of Done”?

Udtrykket “Definition of Done” (DoD) henviser til hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at man kan sige, at man er færdig og en opgave er udført.

For hvornår er vi egentlig færdige og har udført en opgave? Begrebet “Definition of Done” bruges ofte i agil udvikling og i projekter, hvor der arbejdes med hyppige delleverancer. I sådanne situationer, kan der nogengange opstå diskussioner og uenigheder om, hvornår et projekt er “færdigt”. “Definition of Done” kan bruges som en tjekliste, hvor det defineres, hvad der forventes, når en opgave eller et projekt er udført. Er det for eksempel når en kode er blevet udviklet, når den er blevet testet, eller når slutbrugeren kan trykke på den grønne knap?

SYSCO og projektgennemføring 

Hos SYSCO har vi god erfaring med og ser vigtigheden af ​​at bruge “Definition of Done”. At afsætte tid til at definere, hvad man som team lægger i udtrykket “færdig”, er en vigtig del af et projektets etablering og lægger grundlaget for en fælles standard.

For udviklingsteamet eller projektet kan man oprette en liste over kriterier som f.eks .:

  • Kodekontrol
  • Enhedstest
  • Gennemført code-review af tech lead
  • Godkendelseskriterier
  • Accept test

Fordelen ved at have en fælles forståelse af, hvornår noget er “færdigt” er potentielt tidsbesparelser, så man sørger for at arbejdet udføres i overensstemmelse. Derudover giver det en sikkerhed ift. at man er enige om, hvor delleverancer er klar.

Relaterede ord:

Back to top