Licens & Compliance

Vil I reducere omkostningerne for jeres Oracle-installationer? Få styr på jeres brug af Oracle-produkter og opnå overensstemmelse mellem anvendelse og licenser.

Licens & Compliance

Oracle Licens Administration

Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke Oracle-produkter og -licenser man igennem tiderne har fået installeret. SYSCO tilbyder et licenstjek, som giver jer overblik, samt en grundig gennemgang og teknisk analyse af jeres installation.

Gennem denne service foretager SYSCO en gennemgang af jeres Oracle-licenser og installerede software for at sikre, at opsætningen er i overensstemmelse med Oracles licensregler, der gælder på det pågældende tidspunkt. SYSCO repræsenterer kunden i licensspørgsmål over for Oracle og fornyer aftaler, når det er nødvendigt. Vi foretager vurderinger sammen med kunden for at få det mest optimerede Oracle-miljø i dag og det bedste valg af aftaler fremover.

SYSCOs Oracle Licens Administration Model

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Screenshot-2020-09-30-at-10.39.36.png

Når vi er færdige med gennemgangen, har I et klart svar på, om der er overensstemmelse mellem jeres brug af licenser og de kontrakter, I har på tidspunktet for tjekket. Desuden udpeger vi potentialet for konsolidering og anden effektivisering.

SYSCOs Oracle Licens Administration resultat:

  • Korrekt licensering og efterlevelse af jeres aftaler med Oracle
    • Så I undgår ubehagelige overraskelser på licensbudgettet og fjerner risikoen for retslige konsekvenser ved manglende licenser
  • Optimering af jeres samlede licenspakke via kortlægning, analyse, benchmarking og anbefalinger til jeres Oracle-platform
    • Så I kan effektivisere og herved eventuelt opnå besparelser
  • Rådgivning om Oracle-produkter og licensændringer
    • Så I fremover sikrer jer at have styr på jeres licensaftaler

Har I brug for at få gennemgået jeres licenser?

Tag fat i os, så sørger vi for at udføre et licenstjek, som giver overblik over jeres Oracle-installationer.

Christian Skytt

Adm. direktør, Partner SYSCO Danmark

  • Telephone +45 53 57 53 20

Christian Skytt, LinkedIn